H01 金爺爺新春礼篮 金玉满袋

RM148.00

现已接受预订,将于11/12/2023后开始发货。
  • 金牌御品燕泡参雪耳冰糖燕窝 70ml x3
  • 金牌泡参虫草鸡精 70mll x3
  • 金氏精选上官雪燕 80gl x1
  • 老行家天山雪梨炖雪耳 x1
  • 天山雪耳 30gl x1
  • 大红袍 30g x2
  • 高丽人参糖 50g x2
  • Feranttino 精酿果醋 375ml x1
  • 精致小元宝 x1
  • 精美新春贺卡 x1

无货

SKU: HAM-TRA-24001-0148 分类: ,